Mieszkańcy os. Tysiąclecia mogą być zadowoleni z projektu Planu Zagospodarowania „Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo – część B”. Został przedstawiony na konsultacjach społecznych, które odbyły się 27 kwietnia.

Na spotkanie z miejskimi planistami do Szkoły Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia przyszło kilkudziesięciu mieszkańców. Już na początku poinformowani zostali o tym, na co będzie zezwalał plan zagospodarowania.

Projekt przewiduje takie zagospodarowanie terenu, jakie jest obecnie, czyli tam gdzie są grunty leśne będzie las, tam gdzie jest teren prywatny, gdzie drzewa zostały wycięte będzie to teren zieleni nieurządzonej – mówi Marcin Piernikowski, planista z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – Właściciel prywatnych gruntów może ten teren zalesić, może tam zorganizować park lub urządzić różne elementy sportowo rekreacyjne – dodaje.

Projekt nie zezwala na budowę bloków mieszkaniowych ani innych dużych budynków kubaturowych. Dla mieszkańców jest to ważne, ponieważ na początku tego roku prywatna działka objęta planem została ogołocona z drzew.

Wcześniej jej właściciel przedstawił swoją koncepcję zakładającą powstanie na wyciętym obszarze bloków mieszkaniowych. – Taki plan uniemożliwi prawidłowe zagospodarowanie terenu, uporządkowanie, wprowadzenie zabudowy korzystnej dla miasta i dla mieszkańców – mówi Łukasz Kwiatkowski, przedstawiciel właściciela prywatnych gruntów. – Będziemy składać uwagi do projektu i będziemy starali się zrealizować naszą inwestycję – zapowiada.

Przez następne miesiące będzie trwać opiniowanie projektu przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Mieszkańcy wiedzą, że do uchwalenia ostatecznej wersji planu jeszcze daleka droga. – Ten projekt planu jak najbardziej nas zadowala. O niego walczymy i dalej będziemy walczyć – mówiła po spotkaniu Małgorzata Dutkiewicz, mieszkanka os. Tysiąclecia.

Projekt planu nie obejmuje terenu położonego przy ul. Inflanckiej. Urzędnicy z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej tłumaczą, że tam budowy nie da się już powstrzymać ponieważ prywatny inwestor otrzymał pozwolenie na budowę bloków mieszkaniowych o wysokości między 5 a 8 kondygnacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *