Chętnych na rozbudowę skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II jest dwóch. Dziś miasto otworzyło koperty.

16 czerwca ruszył przetarg na budowę brakującego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego Żegrze II. Oferenci składać wnioski mogli do 3 lipca. Chętnych jest dwóch – firma INFRAKOM z Kościana proponuje wykonanie prac za 1 599 670,17 zł, a SKANSKA za 1 711 560,62 zł. Miasto na ten cel ma zabezpieczone 1 500 000,00 zł. Wyłoniona w przetargu firma będzie mieć 30 dni na rozpoczęcie prac.

O budowę przejścia rozwiązanie jeszcze jako radny zabiegał wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wraz z Radą Osiedla „Żegrze”. – Dzięki temu zyskają osoby niepełnosprawne, seniorzy i rodzice z wózkami dziecięcymi, którzy nie są w stanie pokonywać stromych schodów z kładki nad ul. Żegrze do przystanku. – informuje Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent miasta.

Celem niniejszego projektu rozbudowy skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II jest:

– eliminowanie barier architektonicznych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową w tym w szczególności zapewnienie dostępności do przystanku tramwajowego Żegrze II,

– usprawnienie komunikacji ruchu pieszego jak również rowerowego w rejonie przedmiotowego skrzyżowania,

– zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu dla rowerów do pobliskich osiedli mieszkaniowych i Szkoły Podstawowej nr 64 zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego skrzyżowania.

– dostosowanie istniejących parametrów technicznych ciągów pieszych do obowiązujących przepisów.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie również fragment chodnika przy Szkole Podstawowej nr 64, wybudowane dodatkowe oświetlenie, sygnalizacja świetlna oraz kanalizacja teletechniczna dla przyszłego monitoringu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *