Tak ma wyglądać sieć tras rowerowych w Poznaniu po zrealizowaniu programu rowerowego.

Nowe ścieżki, które mają zapewnić możliwość dojechania rowerem w każdy rejon Poznania w tym pięć szlaków zaplanowanych na terenie Nowego Miasta. We wtorek 16 maja Rada Miasta ma obradować nad programem rowerowym.

Program rozwoju ścieżek rowerowych na lata 2017 – 2022 ma trzy podstawowe cele: zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem po mieście, doprowadzenie do 12% udziału rowerów w komunikacji miejskiej w 2025 roku, zmniejszenie ilości wypadków z udziałem rowerzystów.

Miasto zamierza zrealizować powyższe cele poprzez „stworzenie spójnego szkieletu głównych tras rowerowych o najwyższym standardzie”, wprowadzenie stref uspokojonego ruchu, organizację rowerowego systemu parkingowego i tworzenie kontrapasów na jednokierunkowych ulicach.

Program obejmuje również Nowe Miasto. Zakłada powstanie pięciu nowych szlaków rowerowych: wzdłuż ul. Warszawskiej oraz wzdłuż południowego brzegu Malty do Antoninka, wzdłuż trasy kórnickiej do os. Przemysława, wzdłuż ul. Piłsudskiego do Franowa oraz wzdłuż ul. Jana Pawła II i Zamenhofa od Wilczego Młyna do Starołęki.

Program uwzględnia również budowaną obecnie Wartostradę.

Przy projektowaniu przebiegu tras oficer rowerowy brał pod uwagę m. in. takie czynniki jak gęstość zaludnienia, natężenie ruchu samochodowego i rowerowego oraz możliwość zintegrowania ścieżek rowerowych z komunikacją zbiorową.

Cały program można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *