Czy osiedle Lecha zostanie dogęszczone? Takie pytanie stawia Rada Osiedla Chartowo. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Warunki zabudowy to lista wymagań jakie musi spełnić inwestor zanim rozpocznie budowę. Dokument jest zazwyczaj pierwszym krokiem do otrzymania pozwolenia na budowę.

Wniosek wskazuje teren przy ul. Wiatracznej i zawarta jest w nim informacja o jaką inwestycję chodzi:

ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem lokali usługowych na parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, miejscami parkingowymi, możliwością lokalizacji podziemnej hali garażowej, garaży na parterze budynku, zbiorników retencyjnych na wody opadowe oraz możliwością zmiany ukształtowania terenu i budowy murków oporowych

Obecnie teren pomiędzy ul. Wiatraczną a trasą katowicką nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który zazwyczaj reguluje co i gdzie można wybudować. Pierwotnie ten rejon miał być objęty planem dla os. Lecha, ale po konflikcie o garaże przy ul. Wiatracznej został wyłączony z planowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy terenu, może powstać zabudowa, której funkcja, parametry są zbliżone do tych z najbliższego sąsiedztwa – informuje Rada Osiedla Chartowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *