Komisja Rewizyjna przy Radzie Miasta zajmowała się wczoraj sprawą tzw. parku rowerowego na os. Czecha. Obiekt ma być niefunkcjonalny i niebezpieczny.

Podczas posiedzenia radni z komisji przesłuchiwali radnych z Samorządu Pomocniczego „Chartowo” oraz przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej.

Radna Halina Owsianna, członek Komisji Rewizyjnej, stwierdziła, że Rada Osiedla Chartowo nie nadzorowała w odpowiedni sposób przebiegu inwestycji. – Do pewnych inwestycji rada osiedla zawsze deleguje osoby upoważnione, które przekazują informacje o inwestycji całej radzie. Ja nie rozumiem gdzie te osoby z rady osiedla były? – pytała.

Radna Beata Urbańska (Komisja Rewizyjna) podkreślała z kolei, że wizualizacja, którą ZZM przesłał do konsultacji osiedlowym działaczom odbiega od tego co powstało na os. Czecha. – W wizualizacji wzniesienia na torach są łagodniejsze i sprawiają wrażenie, że można po nich jeździć. Wizualizacja znacząco odbiega od tego co widzimy w terenie – mówiła.

Dlaczego więc wybudowano obiekt, z którego nie można bezpiecznie korzystać? Zdaniem Jana Sulanowskiego mogła zawinić komunikacja pomiędzy trzema stronami. – Prawdopodobnie odpowiedzialność za ten park rowerowy ponosi część radnych osiedlowych, urzędnicy i projektant tych torów. – mówił. Zdaniem Sulanowskiego ZZM nie spełnił swojej roli jako eksperta w sprawach związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Projektant ma zostać jeszcze zaproszony na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w listopadzie. Obecnie jest jeszcze za wcześnie na sformułowanie jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *