Czy uda się uratować las pomiędzy os. Tysiąclecia a ul. abpa Baraniaka? To zależy m. in. od zapisów w planie miejscowym, który właśnie jest projektowany. W sprawie projektu po raz kolejny mogą wypowiedzieć się mieszkańcy.

W zeszłym roku przez Rataje przetoczyła się fala oburzenia, gdy rozpoczęła się wycinka drzew w lesie przy os. Tysiąclecia. Są tam prywatne działki. Ich właściciele skorzystali z nowych przepisów ułatwiających wycinanie drzew.

Po tym wydarzeniu rozpoczęły się prace zmierzające do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo – część B”. Jeśli w planie zachowana zostanie zieleń to nikt nie będzie mógł kontynuować wycinki.

Odbyły się już konsultacje z mieszkańcami, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem zieleni na tym obszarze. Kolejnym etapem tworzenia planu jest wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Z dokumentem można będzie zapoznać się w dniach od 20 listopada do 18 grudnia w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

23 listopada odbędzie się debata publiczna dotycząca projektu. Udział może wziąć każda zainteresowana osoba. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00. Na miejscu obecni będą m. in. miejscy planiści, którzy projektują plan.

Ponadto każdy może zgłosić swoją uwagę za pośrednictwem poczty, pisząc na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Należy podać imię i nazwisko, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin nadsyłania uwag upływa 3 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *