W projekcie planu zagospodarowania nie ma żadnych bloków. Jest tylko zieleń.

Punkt dotyczący lasu przy osiedlu znalazł się w planie obrad Rady Miasta.

5 czerwca odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miasta Poznania. Radni będą debatować głównie nad tym, czy udzielić absolutorium prezydentowi za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Według zapowiedzi przewodniczącego Rady Miasta, Grzegorza Ganowicza, oprócz absolutorium będzie czas na kilka innych spraw, w tym tą związaną z ochroną lasu przy os. Tysiąclecia.

Las ma zostać ochroniony przed zabudową mieszkaniową. Duża jego część jest w rękach prywatnych. Właściciel już kilka lat temu pokazywał mieszkańcom swoją koncepcję zespołu nowych budynków mieszkaniowych.

Budowie miałaby towarzyszyć wycinka części lasu. Te zamierzenia spotkały się ze zdecydowanym protestem ze strony mieszkańców, którzy doprowadzili do podjęcia prac nad planem zagospodarowania dla lasu. Na początku zeszłego roku właściciel i tak wyciął drzewa, korzystając ze zmiany przepisów.

Obecna wersja projektu planu zagospodarowania wyklucza jakiekolwiek nowe zabudowania poza jednym domem, który już stoi przy ul. abpa A. Baraniaka. Część prywatna jest przeznaczona pod park, a miejska pozostanie lasem.

Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej przy Radzie Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *