Uwaga! Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora oraz ZTM Poznañ jest ZABRONIONE!

Rada Miasta uchwaliła wprowadzenie specjalnych biletów okresowych 30+3 i 90+9, za darmo pojedzie też Twój pasażer.

Pandemia Covid-19 bardzo mocno uderzyła w transport lokalny. Pomimo tego, że kolejne badania naukowe jednoznacznie wskazywały, że przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk) korzystanie z publicznego transportu zbiorowego jest bezpieczne, liczne ograniczenia, wprowadzane od marca minionego roku, poważnie przyczyniły się do zmniejszenia poziomu mobilności mieszkańców aglomeracji, a poprzez to do znacznego spadku rosnącej przed pandemią popularności transportu zbiorowego. Należy mieć nadzieję, że jesienią nie pojawią się kolejne restrykcje, dzięki czemu zainteresowanie komunikacją miejską szybko wróci do normalności.

– Chcemy zachęcić pasażerów do powrotu do komunikacji miejskiej poprzez zaoferowanie konkretnej oferty promocyjnej. Mamy nadzieję, że propozycja spowoduje, że wielu stałych klientów transportu publicznego powróci do codziennego podróżowania tramwajami i autobusami oraz przekona wiele osób dotychczas z komunikacji niekorzystających, że jest to dobry sposób na przemieszczanie się po aglomeracji poznańskiej – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Bilety okresowe z bonusem w postaci dodatkowych bezpłatnych dni

Pierwotny projekt zakładał wprowadzenie jednorazowej promocji dla osób rozliczających podatki w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi, pozwalającej na zakup w październiku 2021 roku specjalnych biletów na sieć 30+3 lub 90+9. Na skutek dyskusji z Radnymi Miasta Poznania, postanowiono jednak wydłużyć ten okres do trzech miesięcy i bilety w promocyjnej ofercie będzie można kupować do końca 2021 roku. W ramach oferty za równowartość cen biletów długookresowych metropolitalnych na 30 dni (np. na strefę A – 119 zł) i 90 dni (np. na strefę A – 323 zł), pasażer zyska 10-proc. bonus, dzięki któremu będą one ważne odpowiednio przez 33 i 99 dni. Data ważności biletu musi rozpocząć się w okresie pomiędzy 1 października, a 31 grudnia 2021 roku. Oferta dotyczyć będzie wszystkich wariantów stref taryfowych.

Dzięki ofercie promocyjnej, stali klienci, którzy podczas pandemii zrezygnowali z kupowania biletów okresowych na rzecz biletów jednorazowych, czy tPortmonetki będą mogli skorzystać z dodatkowego bonusu. Propozycja dostępna będzie także dla osób, które dotychczas nie korzystały z Biletów Metropolitalnych: warunkiem jest wyrobienie karty PEKA oraz złożenie w jedynym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

Zwiększenie zakresu promocji biletowych

– Chcemy, aby dużo większe grono osób niż obecnie mogło skorzystać z atrakcyjnych promocji biletowych ZTM. Wprowadzone zmiany ułatwią nam promowanie m. in. rodzinnego korzystania z transportu zbiorowego w weekendy – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Obecnie w soboty, niedziele i święta z posiadaczem normalnego długookresowego biletu sieciowego może podróżować (bez dodatkowych opłat), do 3 dzieci w wieku do lat 15. Od 1 października posiadacz takiego biletu będzie mógł podróżować na jego podstawie wspólnie z osobą towarzysząca bez limitu wieku. Promocja będzie obowiązywała już od piątku, od godz. 20:00 do północy w niedzielę. Dotychczasowa zasada, w związku z funkcjonowaniem w taryfie ZTM specjalnego biletu dla dzieci ze szkół podstawowych (w cenie 60 zł na cały rok), skierowana jest do stosunkowo niewielkiego kręgu zainteresowanych. Nowa zasada ułatwi korzystanie z transportu zbiorowego całym rodzinom w weekendy w sytuacji, gdy dzieci mają swoje bilety dla uczniów szkół podstawowych lub semestralne, a tylko jedno z rodziców regularnie podróżuje w dni robocze i posiada tzw. sieciówkę.

Druga zmiana dotyczy łączenia biletów dobowych 24h. Obecnie jednoczesne skasowanie dwóch takich biletów normalnych pozwala na przejazdy 2 osób dorosłych i do 3 dzieci w wieku do lat 15. Od 1 października granica wieku dzieci podniesiona zostanie do lat 18 oraz dodatkowo wprowadzone będzie rozszerzenie dla Rodzin Dużych. Dzięki temu oprócz dwóch rodziców, w ramach tej promocji podróżować będzie mogła dowolna liczba dzieci (pod warunkiem okazania w trakcie kontroli Karty Rodziny Dużej wszystkich osób korzystających z oferty). Należy podkreślić, że tę promocję można łączyć z inną, dotyczącą zmiany biletu dobowego w bilet weekendowy w przypadku skasowania go w piątek po godz. 20:00. Oznacza to, że rodziny z trójką dzieci do 18 roku życia lub Rodziny Duże mogą dzięki skasowaniu dwóch normalnych biletów 24h podróżować komunikacją miejską do godz. 24:00 w niedzielę.

info ZTM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *