Czy Galeria Malta zniknie z mapy Poznania? Wszystko wskazuje, że tak. Możliwe, że obiekt zostanie zastąpiony w przyszłości zabudową mieszkaniową.

Przyznał to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w ostatnim wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Skierowaliśmy w tej sprawie pytania do Urzędu Miasta, aby zorientować się w całej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź od Piotra Sobczaka z Wydziału Urbanistyki:

Rozmowy dotyczą możliwości i warunków przekształcenia terenu CH Malta pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Ustalane są również kwestie koniecznych do zachowania terminów, związanych z niezbędnymi do przeprowadzenia formalnościami.

Inicjatorem rozmów był właściciel centrum handlowego. O tym czy zabudowa mieszkaniowa będzie możliwa zadecyduje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, nad którego zmianą trwają aktualnie prace prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Zapytaliśmy przy okazji czy budowa nowych mieszkań w tej lokalizacji nie oznacza nadmiernego zagęszczenia miasta.

Nie nazywałbym „dogęszczaniem miasta” ewentualnego przekształcenia terenu CH Malta pod zabudowę mieszkaniową. Zmiana taka wpisywałby się w model miasta zwartego, które w sposób optymalny wykorzystuje tereny zainwestowane bez ingerencji w obszary wolne od zabudowy – wyjaśnia Sobczak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *