W projekcie planu zagospodarowania nie ma żadnych bloków. Jest tylko zieleń.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru pomiędzy os. Tysiąclecia a ul. abpa. Baraniaka został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej.

Oznacza to, że w czerwcu zostanie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

Na spotkaniu, 30 maja, pojawili się mieszkańcy os. Tysiąclecia, którzy domagają się jak najszybszego uchwalenia planu zagospodarowania dla obszaru sąsiadującego z ich osiedlem.

Ma on zabezpieczyć ten teren przed zabudową mieszkaniową.

Komisja przychyliła się do postulatów mieszkańców i zaopiniowała projekt pozytywnie, przekazując go jednocześnie pod ostateczne głosowanie na sesji Rady Miasta w czerwcu. Mieszkańcy są więc teraz spokojniejsi.

-Jest to pewien krok naprzód, mamy nadzieję, że zostanie uchwalony plan zagospodarowania pod zieleń – mówi Elżbieta Świtalska, mieszkanka os. Tysiąclecia.

Projekt nie zezwala na budowę żadnych nowych budynków, w tym bloków mieszkaniowych. Przeznacza grunt pod las, zaznaczony kolorem ciemnozielonym lub pod urządzony park – kolor jasnozielony.

Na posiedzeniu komisji był obecny również właściciel tego terenu. Chce on przeznaczyć swoją działkę (jasnozielony obszar) pod zabudowę mieszkaniową. Już w zeszłym roku, korzystając ze zmiany przepisów, wyciął sporą ilość drzew i ogrodził teren.

Podczas obrad komisji on oraz jego przedstawiciele wskazywali, że uchwalenie tego planu nie przyczyni się do poprawienia estetyki okolicy.

Jeśli ten plan zostanie uchwalony to pozostanie tam firma właściciela i będzie tam składował materiały zgodnie z potrzebami – powiedział nam Grzegorz Durniewicz, architekt współpracujący z właścicielem.

Według wcześniejszych zapowiedzi projekt planu ma zostać poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta 5 czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *