Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania dla os. Lecha dopuszcza lokalizację nowego budynku i nie pozwala na utworzenie nowej drogi. Można jeszcze zgłaszać uwagi.

W czwartek 15 marca w Urzędzie Miasta odbyła się debata publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Lecha. Na spotkaniu obecni byli zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele Rady Osiedla „Chartowo”. – Ten projekt zakłada rozwiązania kompromisowe dla mieszkańców, czyli nie ma już tej drogi dojazdowej prowadzonej przez osiedle – mówi Marzena Cieloszyk, przewodnicząca Rady Osiedla „Chartowo”. – Mam nadzieję, że to już będzie plan, w takiej formie bądź lekko zmienionej, uchwalony – dodaje.

Wcześniejsze wersje projektu zakładały utworzenie nowej drogi do budynku, który mógłby pojawić się na środku osiedla. Budowa nowej ulicy miałaby oznaczać zajęcie części zieleni osiedlowej. Wobec sprzeciwu mieszkańców MPU zrezygnowała z tego pomysłu i dojazd został wyznaczony po istniejącej już drodze.

Projekt dopuszcza postawienie na środku osiedla nowego budynku o wysokości do 2 kondygnacji na cele sportowo-rekreacyjne. Teren, na którym dopuszczono budowę tego obiektu jest prywatny, ale dzierżawiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”. Spółdzielnia zapewnia, że dopóki dzierżawa będzie obowiązywać, na środku osiedla nie powstanie nowa budowla.

Część mieszkańców nadal pozostaje niezadowolona z faktu, że w toku prac, plan został okrojony. Z planowania wyłączony został obszar garaży przy ulicy Wiatracznej. Mieszkańcy mieli nadzieję, że projekt zagwarantuje im pozostawienie obecnego stanu rzeczy, ale miasto takiej gwarancji nie chciało dać. Propozycje dla terenu garaży pojawią się w osobnym projekcie.

Zmiany w planie zagospodarowania dla os. Lecha są jeszcze możliwe ponieważ każdy zainteresowany może zgłosić do projektu swoje uwagi pisząc na adres mpu@poznan.mpu.pl. W uwadze należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której dotyczy treść uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *