Walne Zgromadzenie podzielone jest na 18 części. Odbyło się już 10 spotkań, każde z nich liczy od 700 – 4 300 członków i rozpoczyna się zawsze godzinie 17:30.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały, m.in. w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły.

W tym roku członkowie Spółdzielni wybierają także nową Radę Nadzorczą (na kadencję 2023-2026). Z sylwetkami kandydatów można zapoznać się tutaj:

Zapoznaj się z sylwetkami kandydatów do Rady Nadzorczej

https://osiedlemlodych.pl/zapoznaj-sie-z-sylwetkami-kandydatow-do-rady-nadzorczej/embed/#?secret=VcejOT1rV2#?secret=TuXgiSlfrC

Gdzie jeszcze będzie można zagłosować?

 • 26.05.2023r. (piątek) zagłosują mieszkańcy os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150 i Polan 1-53 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze 1
 • 29.05.2023r. (poniedziałek) zagłosują mieszkańcy os. Pomet 7 i ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75, 77,
  79, 87, 89, 91, ul. Konarskiego 28, 30, 32, 34, ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7 w Szkole Podstawowej nr 46 na
  ul. Inowrocławskiej 19
 • 30.05.2023r. (wtorek) zagłosują mieszkańcy os. Jagiellońskiego 4 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127 w Szkole Podstawowej nr 2 na os. Jagiellońskim 128
 • 31.05.2023r. (środa) zagłosują mieszkańcy os. Oświecenia 5 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112 w Szkole Podstawowej nr 2 na os. Jagiellońskim 128
 • 01.06.2023 r. (czwartek) zagłosują mieszkańcy os. Powstań Narodowych 1, 3-28, 31-37, 39-61 w Szkole Podstawowej nr 2 na os. Jagiellońskim 128
 • 02.06.2023r. (piątek) zagłosują mieszkańcy os. Piastowskiego 1 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnickiej 26a-c w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 na os. Piastowskim 65
 • 05.06.2023r. (poniedziałek) zagłosują mieszkańcy os. Piastowskiego 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 na os. Piastowskim 65
 • 06.06.2023r. (wtorek) zagłosują mieszkańcy os. Piastowskiego 82-100, 102, 103, 107-115 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 na os. Piastowskim 65

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *