08:00
Wywiad RTK
Piotr Bejnar
08:45
Eko zagadka
Woda
09:05
Aktualności Ratajskie
wydanie z 14.09
09:25
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Siedziby gauleitera
10:30
Rowerem do puszczy
10:40
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Kawaleria na Cytadeli
10:55
Ratajski Fyrtel Kultury
wydanie z 19.09
11:10
Psy, koty i My
Pierwsza wizyta
12:00
Wywiad RTK
Piotr Bejnar
12:45
Eko zagadka
Woda
13:05
Aktualności Ratajskie
wydanie z 14.09
13:25
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Siedziby gauleitera
14:30
Aktualności Ratajskie
wydanie z 14.09
14:45
Ratajski Fyrtel Kultury
wydanie z 19.09
15:05
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Dziekanka na peryferiach
15:20
Wywiad RTK
Młodzi zdolni 2017
16:30
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Siedziby gauleitera
16:45
Motoporady
wyd. czerwcowe
17:10
Aktualności Ratajskie
wydanie z 14.09
17:30
Psy, koty i My
Pierwsza wizyta
18:00
Ratajski Fyrtel Kultury
wydanie z 19.09
18:15
Spotkania z książką
„120 lat Świętego Wojciecha”
18:35
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Dziekanka na peryferiach
18:50
Czas na off
Latarnik
20:00
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Siedziby gauleitera
20:15
Motoporady
wyd. czerwcowe
20:40
Aktualności Ratajskie
wydanie z 14.09
21:00
Psy, koty i My
Pierwsza wizyta
22:00
Ratajski Fyrtel Kultury
wydanie z 19.09
22:15
Spotkania z książką
Spotkania z książką
22:35
Mój Poznań, Moja Wielkopolska
Dziekanka na peryferiach
22:50
Czas na off
Latarnik