Ratajska Telewizja Kablowa

REDAKCJA
os. Oświecenia 59
61-210 Poznań

Skontaktuj się z nami:

  Przedsiębiorstwo
  Handlowo-Usługowe
  „Rataje” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu


  os. Piastowskie 16
  61-148 Poznań


  REGON 631547744
  NIP 782-00-10-194

  Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
  XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Numer KRS 0000108436.
  Kapitał zakładowy – 50.000 zł.

  Informacje o nadawcy