Ratajska Telewizja Kablowa

REDAKCJA
os. Oświecenia 59
61-210 Poznań

Skontaktuj się z nami:

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Rataje” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu


REGON 631547744
NIP 782-00-10-194

Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS 0000108436.
Kapitał zakładowy – 50.000 zł.