„Gazeta ratajska” jest bezpłatnym miesięcznikiem lokalnym adresowanym głównie do mieszkańców Rataj, Chartowa i Żegrza. Standardowy numer wychodzi w nakładzie 5.000 sztuk, a objętość wynosi od 12 do 16 stron. Gazeta jest dostępna domach kultury, kierownictwach osiedli i siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz w wybranych punktach handlowych na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza.

Corocznie wydajemy również numery specjalne o zwiększonym nakładzie – od 10 do 35 tys. sztuk, które są dostarczane do skrzynek pocztowych na terenie Spółdzielni.

Na łamach Gazety ratajskiej poruszane są tematy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców ratajskich osiedli – inwestycjami Spółdzielni i Urzędu Miasta Poznania, wydarzeniami kulturalnymi, sportem i edukacją.

W kwestii reklam prosimy pisać  na adres rtk@rtk.poznan.pl lub dzwonić pod numer 693 529 990


Kwiecień 2022Marzec 2022Luty 2022Styczeń 2022Listopad 2021Październik 2021Wrzesień 2021