„Gazeta ratajska” jest bezpłatnym miesięcznikiem lokalnym adresowanym głównie do mieszkańców Rataj, Chartowa i Żegrza. Standardowy numer wychodzi w nakładzie 5.000 sztuk, a objętość wynosi od 12 do 16 stron. Gazeta jest dostępna domach kultury, kierownictwach osiedli i siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz w wybranych punktach handlowych na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza (m.in. Restauracji Trojka na os. Armii Krajowej, Klinice My Pet na os. Tysiąclecia, Pływalni Miejskiej Rataje na os. Piastowskim, Tad Markecie na os. Lecha, Chacie Polskiej na os. Powstań Narodowych, Społem na os. Jagiellońskim i os. Oświecenia, Restauracji Marko na os. Jagiellońskim, w Centrum Aparatów Słuchowych 24 na os. Rzeczypospolitej, w Insura Poznań Ubezpieczenia na os. Rzeczypospolitej).

Corocznie wydajemy również numery specjalne o zwiększonym nakładzie – od 10 do 35 tys. sztuk, które są dostarczane do skrzynek pocztowych na terenie Spółdzielni.

Na łamach Gazety ratajskiej poruszane są tematy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców ratajskich osiedli – inwestycjami Spółdzielni i Urzędu Miasta Poznania, wydarzeniami kulturalnymi, sportem i edukacją.

W kwestii reklam prosimy pisać  na adres rtk@rtk.poznan.pl lub dzwonić pod numer 693 529 990


Styczeń 2024Grudzień 2023Listopad 2023Październik 2023Maj 2023Kwiecień 2023Marzec 2023Luty 2023Styczeń 2023Grudzień 2022Listopad 2022Październik 2022Wrzesień 2022Lipiec/Sierpień 2022Czerwiec 2022Maj 2022Kwiecień 2022Marzec 2022Luty 2022Styczeń 2022Listopad 2021Październik 2021Wrzesień 2021