Park Rataje - luty 2018

Budowa Parku Rataje idzie zgodnie z harmonogramem. Tak zapewniają nas Poznańskie Inwestycje Miejskie. W czerwcu ma być oddany do użytku. PIM szczegółowo opisał nam, co aktualnie dzieje się na budowie.

– Jakie inwestycje już zostały zrealizowane w ramach Parku Rataje i czy są już pierwsze odbiory?

Realizacja Parku Rataje podzielona została na obszary realizacyjne odpowiadające podziałowi w dokumentacji projektowej. Jak do tej pory zrealizowane zostały w całości już 4 spośród 8 obszarów – tj. obszary A, B, C i D.

W dniu 30.11.2017r. dokonano odbioru Obszaru C, tj. obszaru obejmującego tereny od ul. Kruczej do ul. Wyzwolenia, w tym Plac Centralny z fontanną w pobliżu kościoła NMP. Na obszarze tym wykonano:

 • Plac Centralny z fontanną,
 • miejsca wypoczynku – leżaki miejskie, ławki, pergole,
 • ścieżkę rowerową
 • nasadzenia zieleni

W dniu 16 lutego 2018 r. dokonano odbioru kolejnych Obszarów realizacyjnych Parku Rataje, tj. Obszaru A i B.

Obszar A – to obszar wzdłuż ul. Kruczej, na którym wykonano:

 • zagospodarowanie zielenią: trawniki, rabaty kwiatowe, krzewy ozdobne, drzewa
 • w głębi na terenie zielonym wykonano ścieżki piesze i drogę rowerową oraz miejsca z ławeczkami w różanych zakolach oraz pod pergolami.

Obszar B – w środku os. Jagiellońskiego, na którym wykonano

 • założenie zieleni
 • w głębi – dwie strefy wypoczynku – zakątki ciszy z miejscami do siedzenia wśród rabat kwiatowych i pod pergolami,
 • główne ciągi piesze i rowerowy – połączone w całościowy układ komunikacji pieszej i rowerowej.

Na dzień 28.02.2018 r. przewiduje się odbiór Obszaru D – tzw. Alei drzew pamięci, na którym wykonano:

 • rozbudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego
 • dwie równoległe ścieżki o szerokościach po 3,0m każda – piesza i rowerowa, oddzielone pasem zieleni o szerokości 1,0m,
 • wzdłuż ścieżki pieszej – dwa zespoły rekreacyjnych placyków z ławeczkami, stolikami do szachów i gry w chińczyka oraz koszami na śmieci,
 • nasadzenia zieleni

– Co obecnie dzieje się na terenie Parku Rataje?

Obecnie trwają prace związane z realizacją Obszaru E-F – biegnącego od ul. Piłsudskiego – Wykonawca wykonał już okablowanie pod oświetlenie Parku oraz podbudowę pod ścieżkę rowerową biegnącą od ul. Piłsudskiego w głąb Parku. Trwają prace związane z odwodnieniem terenu oraz przygotowawcze pod budowę tzw. Ogrodu zmysłów oraz Toru rowerowego.

– Jakie inwestycje miasto musi jeszcze wykonać, aby zrealizować cały Park Rataje?

Do zrealizowania pozostał jeszcze tzw. Ogród zmysłów, tor rowerowy, Skansen Kolei Średzkiej oraz dokończenie ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Piłsudskiego, co będzie możliwe po przetransportowaniu do skansenu lokomotyw i wagonu restauracyjnego, gdyż będzie to droga ich transportu.

Czy obecnie architekci tworzą dodatkowe projekty i jakie?

Tak, w związku z przejęciem przez Miasto dodatkowych nieruchomości w Parku opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie ich głównie nasadzeniami zieleni. Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje także nad projektem dogęszczenia zieleni w Parku.   

– Czy w czerwcu powstanie cały Park tak, jak to zakłada harmonogram?

Tak, zakładamy, że realizacja całego Parku zakończy się w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *