Wyłożyć trutki i wywiesić stosowny komunikat muszą właściciele garaży przy ulicy Wiatracznej. Akcja deratyzacyjna zaczyna się 8 maja.

W kolejny poniedziałek rozpocznie się powszechna akcja deratyzacyjna na terenie miasta Poznania mająca na celu zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta. Dzierżawcy garaży i nieruchomości przy ul. Wiatracznej muszą wyłożyć trutki na gryzonie i wywiesić kartki z informacją o deratyzacji.

–  Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały z dnia 21.05.2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania właściciele i użytkownicy garaży na nieruchomościach Miasta Poznania i Skarbu Państwa  zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, która polega na wyłożeniu trutki oraz odpowiednim oznaczeniu terenu.– informuje Aneta Mroczkowska, Urząd Miasta Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *