Tak według UWI Inwestycje mógłby wyglądać teren obecnie zajęty przez Maltę Decor.

Poznański deweloper UWI Inwestycje złożył wniosek o zmianę dwóch planów miejscowych na Ratajach.

Na początku lutego, za pośrednictwem pracowni architektonicznej, firma UWI Inwestycje złożyła do Urzędu Miasta wniosek o zmianę terenów przemysłowych oraz terenów zieleni na Ratajach na obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Wniosek dotyczy terenu, na którym znajduje się obecnie Malta Decor – zakład przemysłowy produkujący papier ozdobny. Drugim miejscem, które miałoby zostać przeznaczone pod bloki jest klin zieleni pomiędzy os. Lecha i os. Zielony Taras. Jako trzeci wymieniony jest teren znajdujący się pomiędzy ul. abpa A. Baraniaka a os. Tysiąclecia.

Tę wizję już poniekąd przedstawiamy od samego początku budowy Wołkowyskiej, planując generalnie zabudowę wielorodzinną, planując uporządkowanie urbanistyczne tego rejonu miasta Poznania, natomiast rozmawiamy, organizujemy i próbujemy również wzbogacić cały ten rejon o bezwzględnie zieleń i tereny rekreacyjne – mówi Daria Miszczyk, dyrektor sprzedaży UWI Inwestycje.

Deweloper złożył również wniosek o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Jest to ogólny dokument, na podstawie którego sporządzane są szczegółowe plany miejscowe.

Nie prowadzimy żadnych rozmów i jesteśmy zainteresowani, żeby pozostać w miejscu, w którym obecnie funkcjonujemy – mówi Beata Rafało, rzecznik grupy Kronospan, grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Malta Decor.

Wniosek trafił już do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i rozpoczęła się procedura jego rozpatrywania.

Jeśli chodzi o wnioski o zmianę planu to raz na kwartał przygotowywana jest analiza takiego wniosku, Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje rekomendacje i takie wnioski ostatecznie rozstrzyga prezydent miasta – mówi Łukasz Olędzki, rzecznik prasowy MPU.

Dwa spośród trzech miejsc, których dotyczy wniosek UWI, już ubiegłych latach zostały przeznaczone pod zieleń po zdecydowanych interwencjach mieszkańców, którzy sprzeciwiali się ich zabudowie.

2 myśli nt. „Deweloper chce zmiany planów miejscowych”

 1. Deweloper chce, a przecież mieszkańcy tych terenów odpowiedzieli, co oni chcą.
  Nic tylko lać i patrzeć, czy równo puchnie.
  Co na to Radni Miasta Poznania? Będą Zaradni, czy Bezradni?
  Wniosek dotyczy terenu, na którym znajduje się obecnie Malta Decor – zakład przemysłowy produkujący papier ozdobny. Drugim miejscem, które miałoby zostać przeznaczone pod bloki jest klin zieleni pomiędzy os. Lecha i os. Zielony Taras. Jako trzeci wymieniony jest teren znajdujący się pomiędzy ul. abpa A. Baraniaka a os. Tysiąclecia.

 2. Pełna obłuda.
  Deweloper martwi się o zieleń o którą chce wzbogacić ten teren i dlatego wybuduje parę bloków.
  Teren jest zielony i trzeba mieć tupet wystawiając takie gadki, gdy wcześniej z tego terenu wycięto las.
  Cytuję „Tę wizję już poniekąd przedstawiamy od samego początku budowy Wołkowyskiej, planując generalnie zabudowę wielorodzinną, planując uporządkowanie urbanistyczne tego rejonu miasta Poznania, natomiast rozmawiamy, organizujemy i próbujemy również wzbogacić cały ten rejon o bezwzględnie zieleń i tereny rekreacyjne – mówi Daria Miszczyk, dyrektor sprzedaży UWI Inwestycje.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *