Z Nowego Miasta sześć Jednostek Pomocniczych bierze udział w konkursie grantowym.

Konkurs organizowany jest raz na dwa lata. Pula środków do rozdysponowania w drodze konkursu wynosi 4 000 000 zł na rok 2021. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł i nie może przekroczyć 700 000,00 zł. Osiedle może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko jednego zadania. W tym roku wnioski złożyło 25 osiedli. Które nowomiejskie osiedla złożyły wniosek i o co?

  • Rada Osiedla „Rataje”: Budowa „Centrum Sportu – Ćwicz razem z nami” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu.
  • Rada Osiedla Żegrze „: „Termomodernizacja Przedszkola nr 20”
  • Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i stworzenie przyjaznych miejsc spacerowych poprzez budowę ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Spławie z ulica Szczepankowo biegnącego ulicami Plonową i Oliwkową”.
  • Rada Osiedla Waszawskie-Pomet-Maltańskie: „Przebudowa ulicy Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ulicy Toruńskiej do ulicy Krańcwej”.
  • Rada Osiedla Głuszyna: „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu”
  • Rada Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo: „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy-łącznika od ul. Tarnobrzeskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania”

Do końca września komisja konkursowa dokona oceny wniosków, przyznana punty i przedstawi rekomendacje prezydentowi. Do polowy października prezydent rozstrzygnie konkurs.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *