Nowe stawki obowiązują od początku lipca.

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

Nieruchomość Stawka opłaty od jednego mieszkańca
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
do 4 lokali mieszkalnych 16,00 zł 30,00 zł
powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu obowiązującym od dnia 1 lipca 2019 roku. – informuje GOAP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *