Czy pawilony handlowe na osiedlu Piastowskim to samowola budowlana? Starosta poznański twierdzi, że tak i m. in. na tej podstawie podjął decyzję o zwrocie terenu na którym się znajdują.

4 grudnia zeszłego roku zapadła decyzja o zwrocie terenu pod pawilonami. Dawni właściciele odzyskali go w tzw. postępowaniu zwrotowym. Takie postępowanie ma umożliwić prywatnym osobom w odzyskaniu ziemi wywłaszczonej przez władze komunistyczne na potrzeby budowy osiedli. Jeśli na danym skrawku terenu nie powstało osiedle wtedy dawni właściciele mogą liczyć na zwrot. Decyzje w tego typu sprawach podejmowane są w starostwie poznańskim. Od pracowników starostwa otrzymaliśmy informację z uzasadnieniem decyzji o zwrocie.

Po przeanalizowaniu szczegółowym pełnej dokumentacji w tej sprawie, starosta uznał, że roszczenia prywatnych właścicieli dotyczące zwrotu nieruchomości, na której obecnie znajdują się pawilony handlowe są zasadne. W wyniku wieloletniego postępowania administracyjnego okazało się bowiem, że teren, zgodnie z ogólnymi planami zagospodarowania przestrzennego, nie był przewidziany pod zabudowę pawilonową. Z analizy dokumentów wynika także, że w latach 70-tych nie zostało wydane pozwolenie na budowę takich obiektów, a brak wymaganych zgód i pozwoleń oznacza, że kiedy nastąpiło ich wybudowanie obiekty stanowiły samowolą budowlaną. Po przeprowadzonym postępowaniu starosta uznał, że cel wywłaszczeniowy nie został spełniony. Dlatego nieruchomość podlega zwrotowi ich właścicieli, którzy wystąpili z takim roszczeniem – wyjaśnia Katarzyna Wozińska-Gracz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Decyzja starosty nie jest prawomocna. Urząd Miasta odwołał się już w tej sprawie do wojewody wielkopolskiego.

Osiedle Piastowskie objęte jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową. Jeśli plan miejscowy nie ulegnie zmianie to żadna inna zabudowa nie będzie mogła się tu pojawić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *