ZTM wspólnie z MIR i MPK przygotowały propozycję zmian w organizacji ruchu na Starołęce. Ma ona na celu zmniejszenie niedogodności komunikacyjnych, związanych z planowanym na wakacje wyłączeniem ruchu tramwajowego pomiędzy Starołęką a Starołęką Małą, a także dla usprawnienia komunikacji autobusowej po południowej stronie torów kolejowych.

Od soboty (26 czerwca) do wtorku (31 sierpnia) ze względu na niezbędne do wykonania prace sieciowe na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej, obejmujące przede wszystkim przebudowę stacji trakcyjnej zasilającej m.in. trasę tramwajową na ul. Starołęckiej, konieczne będzie wyłączenie ruchu na odcinku od pętli Starołęka Mała do pętli Starołęka. Jednocześnie trwające obecnie prace w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej spowodowały poważne utrudnienia w rejonie całej Starołęki, obejmując również komunikację autobusową pomiędzy Starołęką Wielką, Minikowem, Marlewem i Głuszyną, jak również miejscowościami Czapury, Wiórek, Daszewice, Babki, Kamionki i Borówiec a położoną przy ul. Książęcej pętlą autobusową Starołęka.

W celu poprawy tej trudnej sytuacji przygotowany został pakiet rozwiązań ukierunkowanych przede wszystkim na usprawnienie komunikacji samochodowej w osi ul. Starołęckiej oraz na poprawę warunków dojazdu autobusów i przesiadki w rejonie węzła komunikacyjnego Starołęka dla pasażerów transportu publicznego.

W ramach pakietu nastąpi:

  • wprowadzenie od 28 czerwca (poniedziałek) do 31 sierpnia (niedziela), głównie w godzinach pozaszczytowych i wieczornych, dodatkowych 15 par pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – Poznań Dębina – Poznań Główny, jako uzupełnienie obecnych połączeń, tak aby pociągi przez cały dzień kursowały średnio co ok. 30 minut. Czas przejazdu ze stacji Poznań Starołęka do Poznań Główny wynosi średnio ok. 7 minut – to najszybsza możliwość dostania się do centrum miasta. Przypominamy, że posiadacze biletów okresowych sieciowych ZTM ważnych w strefie A mogą bez dodatkowej opłaty podróżować pociągami spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO na terenie Poznania.

Rozkład jazdy ze stacji Poznań Starołęka w kierunku Poznania Głównego oraz ze stacji Poznań Główny w kierunku Starołęki znajduje się w załączniku.

  •  wdrożenie po południowej stronie torów kolejowych zmian organizacji ruchu, w celu zmniejszenia skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Książęcej: dla poprawy przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenia skali opóźnień autobusów dojeżdżających do węzła przesiadkowego Starołęka. Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Książęcej – od Św. Antoniego do Starołęckiej oraz na ulicy Św. Antoniego – od Starołęckiej do Książęcej. Drugi pas na tych ulicach przeznaczony byłby dla autobusów jako buspas.
  • skierowanie linii tramwajowych do pętli Unii Lubelskiej oraz Starołęka Mała. Do pętli tramwajowej Unii Lubelskiej, poza dojeżdżającymi tam stale liniami 5 i 11 skierowana zostanie również linia nr 7.
  •  uruchomienie dwóch dodatkowych linii autobusowych „za tramwaj”. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia planowane jest uruchomienie dwóch linii autobusowych „za tramwaj”: T5 na trasie od pętli tramwajowej Starołęka do Unii Lubelskiej przez ul. Forteczną oraz T4 od pętli autobusowej przy ul. Książęcej do ronda Starołęka przez ul. Starołęcką. Linia T5 będzie pełnić podstawową rolę komunikacji zastępczej -kursować będzie co 5 minut w godzinach szczytu i co ok. 7-8 minut poza godzinami szczytu. Jej celem będzie zapewnienie pasażerom szybkiego i sprawnego skomunikowania pomiędzy węzłem Starołęka a liniami tramwajowymi jadącymi w kierunku centrum miasta. Na pętli Unii Lubelskiej możliwa będzie sprawna przesiadka „drzwi w drzwi”. Linia T4 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień i zapewni komunikację wzdłuż ulicy Starołęckiej.
  • wdrożenie zmian organizacji ruchu po północnej stronie torów kolejowych w celu zmniejszenia skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Fortecznej: dla poprawy przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenia ryzyka opóźnień autobusów obsługujących linię T5;

Proponowana zmiana dotyczy ograniczenia ruchu samochodowego na ulicy Fortecznej w kierunku od Romana Maya do Starołęckiej – wjazd w tę stronę możliwy będzie jedynie dla autobusów oraz jako dojazd do posesji. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Fortecznej w ulicę Starołęcką. Dojazd dla samochodów do ulicy Starołęckiej będzie możliwy przez ulicę Romana Maya lub ulicę Unii Lubelskiej i Rondo Żegrze.

Przygotowane przez Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Miejskim Inżynierem Ruchu oraz z MPK Poznań Sp. z o.o. propozycje zostały już wstępnie przedstawione Radzie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo i zostały przyjęte z aprobatą, jako mogące istotnie poprawić niezwykle trudną sytuację komunikacyjną w okresie wakacji letnich.

Zaproponowane rozwiązania, stanowiąc spójny pakiet usprawnień, pozwolą na zmniejszenie niedogodności zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak również kierowców poruszających się ulicą Starołęcką, związanych z trwającymi obecnie oraz mającymi wystąpić latem problemami komunikacyjnymi.

RB, ZTM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *