W tym miejscu usytuowany będzie parking przy rondzie Starołęka.

Miasto podpisało umowę z wykonawcą projektu dla trzech parkingów buforowych. Dwa z nich powstaną na Nowym Mieście.

Parkingi buforowe powstana przy ul. Biskupińskiej, przy ul. św. Michała oraz przy rondzie Starołęka. Wykonawca projektów będzie również budował parkingi, które mają być gotowe do października 2020 roku.

We wszystkich trzech miejscach wykonawca będzie musiał wykonać prace rozbiórkowe wraz z przygotowaniem terenu pod budowę.

Tereny parkingowe zostaną ogrodzone, zamontowane zostanie oświetlenie i monitoring wizyjny. Powstaną kasy biletowe oraz terminale wjazdowe i wyjazdowe, opracowany i zainstalowany zostanie system informatyczny. Wykonawca wyposaży parkingi w toalety automatyczne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wiaty ze stojakami na rowery oraz elementy małej architektury – informuje Urząd Miasta.

Inwestycja uzupełniona zostanie o nowe chodniki i drogi rowerowe.

Inwestycja ma wpisywać się w politykę miasta zachęcającą mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji zbiorowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *