Projekt planu dopuszcza budowę dwóch bloków (zaznaczonych na wizualizacji szarym kolorem) do wysokości 5 kondygnacji.

Mieszkańcy są zaniepokojeni zapisami w projekcie planu zagospodarowania dla os. Polan. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” uspokaja.

Podczas dyskusji publicznej dotyczącej projektu planu zagospodarowania dla os. Polan w czwartek 16 stycznia mieszkańcy wyrażali niezadowolenie z tego, że projekt dopuszcza nową zabudowę mieszkaniową na terenie boiska przy Parku Rataje.

Projekt wprowadza chaos urbanistyczny, który jest ze wszech miar niepożądany – mówił podczas konsultacji Lesław Rachwał, mieszkaniec osiedla.

Mieszkańcy wolą, aby w tym miejscu nic się nie zmieniło.

Zgodnie z planem jednak na boisku mogłyby powstać dwa bloki mieszkaniowe o wysokości maksymalnie 5 kondygnacji.

Właścicielem tej działki jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, która na chwilę obecną nie chce jednak żadnych nowych budynków.

W tym momencie spółdzielnia posiada rzeczywiście teren inwestycyjny, czyli mógłby on być przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – mówi Julia Tritt, rzecznik SM Osiedle Młodych – ale obecne plany spółdzielni są takie, aby żadne budynki mieszkaniowe tam nie powstały – deklaruje.

Sprzedaż działki również nie jest brana pod uwagę.

Spółdzielnia nie zamierza sprzedawać tego terenu ze względu na to, że w 2006 roku nabyła go właśnie w tym celu, żeby zablokować niekontrolowaną zabudowę deweloperską – zapewnia Julia Tritt.

Skoro SM „OM” nie chce budować to dlaczego sama nie zgłosiła wniosku o przeznaczenie terenu boiska pod zieleń?

Zarząd spółdzielni naraziłby się na zarzut niegospodarności i nieodpowiedzialności, dlatego nie zamierzamy takiego wniosku składać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – wyjaśnia Julia Tritt.

Działka przeznaczona pod budowę ma większą wartość niż teren zieleni, dlatego SM „Osiedle Młodych” wnioskując o zmianę jej przeznaczenia pomniejszyłaby wartość swojej własności.

Z drugiej strony miejscy planiści musieli uwzględnić zabudowę mieszkaniową na terenie boiska ponieważ miasto chce w ten sposób uniknąć odszkodowania. Plan zagospodarowania może odgórnie zmienić przeznaczenie danej działki bez zgody jej właściciela. Gdy taka zmiana pomniejsza wartość gruntów właściciel może domagać się rekompensaty w sądzie.

Miejscowe plany zagospodarowania są sporządzane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i uchwalane przez Radę Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *