Blok, który budowany jest przy rondzie Starołęka. Możliwe, że w przyszłości wzdłuż ul. Starołęckiej powstanie więcej bloków mieszkaniowych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne ws. możliwości budowy nowych osiedli.

We wrześniu Rada Miasta podjęła decyzję o sporządzeniu planu zagospodarowania dla obszaru pomiędzy rondem Starołęka, ul. Starołęcką i Wartą. Pierwszym krokiem w projektowaniu planu będą konsultacje społeczne.

Odbędą się w czwartek 8 listopada w Zespole Szkół Samochodowych na ul. Zamenhofa 142 o godz. 17.

Przy rondzie Starołęka jest obecnie budowany duży blok z 352 mieszkaniami. Konsultacje nie będą dotyczyły obszaru, na którym trwa budowa, ale projekt obejmie teren sąsiedni. Należy spodziewać się, że w sąsiedztwie tej inwestycji powstaną kolejne.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta (dokument, który określa ogólne kierunki rozwoju miasta) teren przy ul. Starołęckiej przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.

Przy dawnym porcie rzecznym również mogą powstać bloki, ale muszą być niższe przy większym udziale zieleni. Nad samą rzeką zgodnie ze Studium powinny pozostać tereny zieleni.

Na spotkaniu miejscy planiści nie będą jeszcze przedstawiać gotowego projektu. Służy ono zasięgnięciu opinii mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *