W ubiegłym roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadził kontrole stanu technicznego bloków mieszkaniowych w Poznaniu. Znane są już wyniki.

Sprawdzono łącznie 54 budynki należące do 5 poznańskich spółdzielni w tym SM „Osiedle Młodych”.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy zarządcy budynków z wielkiej płyty wywiązują się z obowiązku dokonywania okresowych przeglądów ich stanu technicznego oraz zapoznanie się z ich wynikami. Chodziło o ustalenie, czy kontrolowane obiekty mogą być bezpiecznie użytkowane oraz sprawdzenie, czy zalecenia zawarte w protokołach pokontrolnych, dotyczące wykonania bieżących napraw bądź remontów, są przez zarządców realizowane – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Generalnie PINB stwierdził, że wszystkie bloki, które zostały skontrolowane nadają się do zamieszkania. Spółdzielnie mieszkaniowe wywiązują się ze swoich zobowiązań remontowych oraz monitorują na bieżąco stan techniczny budynków.

W poznańskich blokach PINB stwierdził jednak pomniejsze uchybienia, czyli zły stan techniczny ścian zewnętrznych w budynkach niepoddanych termoizolacji, ocieplenia ścian zewnętrznych i opasek betonowych, zabrudzenia daszków nad wejściami do budynków oraz ścian wokół nich, zbyt mała wysokość balustrad balkonowych, pęknięcia i rysy na łączeniach prefabrykatów, brak wypełnień uszczelniających pomiędzy płytami prefabrykowanymi w budynkach nieocieplonych i zarysowania wzdłuż styków płyt prefabrykowanych. W przypadku kilku budynków bieżących remontów wymagają pomieszczenia w piwnicach.

PINB zapowiada, że zwróci się do poznańskich spółdzielni z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące stalowych łączeń pomiędzy płytami budynków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *