Czy zabytkowy wiatrak przy ul. Milczańskiej zostanie wyremontowany? W ostatnim czasie miasto podjęło działania zmierzające do częściowego odrestaurowania obiektu.

W sprawie stanu technicznego wiatraka zgłosił interpelację radny miejski Andrzej Rataj. Pisze w niej, że budynek ma dla miasta wartość historyczną i dlatego zasługuje na remont.

Radny pyta m. in. o to jakie działania miasto podjęło, aby poprawić stan techniczny wiatraka, który jest wpisany do rejestru zabytków oraz co dalej.

Jakie i kiedy zostaną podjęte dalsze działania motywujące i dyscyplinujące właściciela nieruchomości przy ulicy Milczańskiej 2 do przeprowadzenia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących zabytkowego wiatraka typu holenderskiego – czytamy w interpelacji.

Na interpelację radnego odpowiedział wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, który informuje, że w 2018 roku została przeprowadzona kontrola obiektu.

Brakuje tynków i konieczne jest uzupełnienie ubytków cegieł w gzymsie wieńczącym. Właściciele obiektu wykazali gotowość podjęcia prac remontowych. We współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowywana jest aktualizacja karty ewidencyjnej, której termin zakończenia został wyznaczony do końca maja 2019 roku – czytamy w odpowiedzi.

Karta ewidencyjna będzie podstawą do podjęcia niezbędnych prac konserwatorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *